Advertisement

Table of Contents

Research Article
 • BY
  • Josef Paul Kynast
  • Birte Höcker
 • Vol. 5
 • Article ID 0011
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Chenqi Niu
  • Juewen Liu
  • Xinhui Xing
  • Chong Zhang
 • Vol. 5
 • Article ID 0010
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Tea Crnković
  • Benjamin J. Bokor
  • Mead E. Lockwood
  • Virginia W. Cornish
 • Vol. 5
 • Article ID 0003
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Stephanie L. Brumwell
  • Katherine D. Van Belois
  • Daniel P. Nucifora
  • Bogumil J. Karas
 • Vol. 5
 • Article ID 0009
 • Open Access
Perspective
 • BY
  • Ying-Chiang J. Lee
  • Xuanqi Chen
  • Siddharth Marwaha
 • Vol. 5
 • Article ID 0008
 • Open Access
Review
 • BY
  • Emily M. Bennett
  • James W. Murray
  • Mark Isalan
 • Vol. 5
 • Article ID 0005
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Na Kong
  • Hongru Ma
  • Zhongji Pu
  • Fengju Wan
  • Dongfang Li
  • Lei Huang
  • Jiazhang Lian
  • Xingxu Huang
  • Shengjie Ling
  • Haoran Yu
  • Yuan Yao
 • Vol. 5
 • Article ID 0006
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Satya Prakash
  • Adrian Racovita
  • Teresa Petrucci
  • Roberto Galizi
  • Alfonso Jaramillo
 • Vol. 5
 • Article ID 0007
 • Open Access
Review
 • BY
  • Marco Pardo-Freire
  • Pilar Domingo-Calap
 • Vol. 5
 • Article ID 0004
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Di Gao
  • Tengfei Liu
  • Jucan Gao
  • Junhao Xu
  • Yuanwei Gou
  • Yingjia Pan
  • Dongfang Li
  • Cuifang Ye
  • Ronghui Pan
  • Lei Huang
  • Zhinan Xu
  • Jiazhang Lian
 • Vol. 2022
 • Article ID 0002
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Tien Van Vu
  • Ngan Thi Nguyen
  • Jihae Kim
  • Swati Das
  • Jinsu Lee
  • Jae-Yean Kim
 • Vol. 2022
 • Article ID 0001
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Yang Liu
  • Guoliang Yuan
  • Md Mahmudul Hassan
  • Paul E. Abraham
  • Julie C. Mitchell
  • Daniel Jacobson
  • Gerald A. Tuskan
  • Arjun Khakhar
  • June Medford
  • Cheng Zhao
  • Chang-Jun Liu
  • Carrie A. Eckert
  • Mitchel J. Doktycz
  • Timothy J. Tschaplinski
  • Xiaohan Yang
 • Vol. 2022
 • Article ID 9863496
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Bingmiao Gao
  • Yu Huang
  • Chao Peng
  • Bo Lin
  • Yanling Liao
  • Chao Bian
  • Jiaan Yang
  • Qiong Shi
 • Vol. 2022
 • Article ID 9895270
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Xiaoyan Jing
  • Yanhai Gong
  • Teng Xu
  • Paul A. Davison
  • Craig MacGregor-Chatwin
  • C. Neil Hunter
  • La Xu
  • Yu Meng
  • Yuetong Ji
  • Bo Ma
  • Jian Xu
  • Wei E. Huang
 • Vol. 2022
 • Article ID 9782712
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Alexander E. Chu
  • Daniel Fernandez
  • Jingjia Liu
  • Raphael R. Eguchi
  • Po-Ssu Huang
 • Vol. 2022
 • Article ID 9842315
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Christopher M. Dundas
  • José R. Dinneny
 • Vol. 2022
 • Article ID 9858049
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Ernesto Segredo-Otero
  • Rafael Sanjuán
 • Vol. 2022
 • Article ID 9819272
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Soomi Kim
  • Teena Bajaj
  • Cole Chabon
  • Eric Tablante
  • Tatyana Kulchinskaya
  • Tae Seok Moon
  • Ruchika Bajaj
 • Vol. 2022
 • Article ID 9806979
 • Open Access
Opinion
 • BY
  • Samuel M. D. Oliveira
  • Douglas Densmore
 • Vol. 2022
 • Article ID 9794510
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Ryan R. Cochrane
  • Arina Shrestha
  • Mariana M. Severo de Almeida
  • Michelle Agyare-Tabbi
  • Stephanie L. Brumwell
  • Samir Hamadache
  • Jordyn S. Meaney
  • Daniel P. Nucifora
  • Henry Heng Say
  • Jehoshua Sharma
  • Maximillian P. M. Soltysiak
  • Cheryl Tong
  • Katherine Van Belois
  • Emma J. L. Walker
  • Marc-André Lachance
  • Gregory B. Gloor
  • David R. Edgell
  • Rebecca S. Shapiro
  • Bogumil J. Karas
 • Vol. 2022
 • Article ID 9802168
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Yi Cui
  • Xinjie Chen
  • Ze Wang
  • Yuan Lu
 • Vol. 2022
 • Article ID 9847014
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Michael Melesse Vergara
  • Jesse Labbé
  • Joanna Tannous
 • Vol. 2022
 • Article ID 9853416
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Tomás Aparicio
  • Jillian Silbert
  • Sherezade Cepeda
  • Víctor de Lorenzo
 • Vol. 2022
 • Article ID 9850305
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Zhiyuan Niu
  • Zhixia Luo
  • Pengyang Sun
  • Linwei Ning
  • Xinru Jin
  • Guanxu Chen
  • Changjiang Guo
  • Lingtong Zhi
  • Wei Chang
  • Wuling Zhu
 • Vol. 2022
 • Article ID 9823578
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Guowei Li
  • Xinlei Wei
  • Ranran Wu
  • Wei Zhou
  • Yunjie Li
  • Zhiguang Zhu
  • Chun You
 • Vol. 2022
 • Article ID 9806749
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Xiaodong Lv
  • Haijie Xue
  • Lei Qin
  • Chun Li
 • Vol. 2022
 • Article ID 9871087
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Zhenkun Shi
  • Pi Liu
  • Xiaoping Liao
  • Zhitao Mao
  • Jianqi Zhang
  • Qinhong Wang
  • Jibin Sun
  • Hongwu Ma
  • Yanhe Ma
 • Vol. 2022
 • Article ID 9898461
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Xian Fu
  • Yijian Huang
  • Yue Shen
 • Vol. 2022
 • Article ID 9896125
 • Open Access
Perspective
 • BY
  • Diane DiEuliis
 • Vol. 2022
 • Article ID 9809058
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Chenfei Tian
  • Yixin Zhang
  • Jianhua Li
  • Yong Wang
 • Vol. 2022
 • Article ID 9834989
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Ying-Chiang J. Lee
  • Jaden D. Shirkey
  • Jongbeom Park
  • Karishma Bisht
  • Alexis J. Cowan
 • Vol. 2022
 • Article ID 9898241
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Camillo Iacometti
  • Katharina Marx
  • Maria Hönick
  • Viktoria Biletskaia
  • Helena Schulz-Mirbach
  • Beau Dronsella
  • Ari Satanowski
  • Valérie A. Delmas
  • Anne Berger
  • Ivan Dubois
  • Madeleine Bouzon
  • Volker Döring
  • Elad Noor
  • Arren Bar-Even
  • Steffen N. Lindner
 • Vol. 2022
 • Article ID 9859643
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Suchetana Gupta
  • Noora Azadvari
  • Parisa Hosseinzadeh
 • Vol. 2022
 • Article ID 9783197
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Shahin Sowlati-Hashjin
  • Aanshi Gandhi
  • Michael Garton
 • Vol. 2022
 • Article ID 9791435
 • Open Access
Perspective
 • BY
  • Hannah Moon
 • Vol. 2022
 • Article ID 9794609
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Olga Khersonsky
  • Sarel J. Fleishman
 • Vol. 2022
 • Article ID 9787581
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Man Li
  • Bin Long
  • Susie Y. Dai
  • James W. Golden
  • Xin Wang
  • Joshua S. Yuan
 • Vol. 2022
 • Article ID 9897425
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Gan Ai
  • Jin Liu
  • Xiaowei Fu
  • Tianli Li
  • Hai Zhu
  • Ying Zhai
  • Chuyan Xia
  • Weiye Pan
  • Jialu Li
  • Maofeng Jing
  • Danyu Shen
  • Ai Xia
  • Daolong Dou
 • Vol. 2022
 • Article ID 9820540
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Neeta Lohani
  • Mohan B. Singh
  • Prem L. Bhalla
 • Vol. 2022
 • Article ID 9819314
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Srikumar Krishnamoorthy
  • Michael F. Schwartz
  • Lisa Van den Broeck
  • Aitch Hunt
  • Timothy J. Horn
  • Rosangela Sozzani
 • Vol. 2021
 • Article ID 9890319
 • Open Access
Review Article
 • BY
  • Xiaohan Yang
  • Degao Liu
  • Haiwei Lu
  • David J. Weston
  • Jin-Gui Chen
  • Wellington Muchero
  • Stanton Martin
  • Yang Liu
  • Md Mahmudul Hassan
  • Guoliang Yuan
  • Udaya C. Kalluri
  • Timothy J. Tschaplinski
  • Julie C. Mitchell
  • Stan D. Wullschleger
  • Gerald A. Tuskan
 • Vol. 2021
 • Article ID 9798714
 • Open Access
Corrigendum
 • BY
  • Hannes Löwe
  • Andreas Kremling
 • Vol. 2021
 • Article ID 9756012
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Rubén Mateos-Fernández
  • Elena Moreno-Giménez
  • Silvia Gianoglio
  • Alfredo Quijano-Rubio
  • Jose Gavaldá-García
  • Lucía Estellés
  • Alba Rubert
  • José Luis Rambla
  • Marta Vazquez-Vilar
  • Estefanía Huet
  • Asunción Fernández-del-Carmen
  • Ana Espinosa-Ruiz
  • Mojca Juteršek
  • Sandra Vacas
  • Ismael Navarro
  • Vicente Navarro-Llopis
  • Jaime Primo
  • Diego Orzáez
 • Vol. 2021
 • Article ID 9891082
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Daniel Camsund
  • Alfonso Jaramillo
  • Peter Lindblad
 • Vol. 2021
 • Article ID 9857418
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Hannes Löwe
  • Andreas Kremling
 • Vol. 2021
 • Article ID 9898316
 • Open Access
Research Article
 • BY
  • Muneaki Nakamura
  • Alexis E. Ivec
  • Yuchen Gao
  • Lei S. Qi
 • Vol. 2021
 • Article ID 9815820
 • Open Access
Results per page: